Gleði frá Aslandi

2005
u: Gná frá Stórhóli e: Galsi frá Fremri-Fitjum

Gleði importerades 2007 av Mite och 2009 sålde hon henne vidare till Lotta och Patricia, lycka till med henne!


Foto: Catrin


Foto: Catrin